dekvloer storten maken

Zelf een betonvloer storten en waterdicht maken

Een betonvloer storten is een klus die met de juiste voorbereiding goed zelf uit te voeren is. Ook het waterdicht maken van de betonvloer is met Hydramix Pro een fluitje van een cent. Hier beschrijven we de stappen die bij het maken van een betonvloer aangehouden kunnen worden.

 

Lees meer over de voordelen van waterdicht beton cement en mortel maken met Hydramix Pro →

Betonvloer storten, bepaal eerst de ondergrond

Over het algemeen wordt een betonvloer op een fundering van zand gestort. Maar een betonvloer kan ook op een houten vloer gestort worden. Dit gebeurt wanneer het een bovenverdieping betreft, de houten fundering niet verrot is, het verwijderen van de houten vloer niet mogelijk is of de kruipruimte behouden dient te worden.

Zand als ondergrond

Bij een ondergrond van zand wordt ook vaak een extra isolatie toegepast. Houd er rekening mee dat het bij betonnen vloeren dikker dan 6cm nodig is om wapening aan te brengen.

Voorbereiding betonvloer storten op zand fundering

 • Eventuele aanwezige houten vloer wordt eerst schuin afgezaagd.
 • De kruipruimte wordt tot de onderrand van de houten balken opgevuld met vulzand. Het vulzand dient goed aangedrukt te worden. Hierna een tweede laag vulzand tot net boven de houten balken. Rei het zand waterpas af.
 • Maak het zand nat zodat de vloer kan inklinken. Na droging herhalen en eventuele delen die ingezakt zijn aanvullen met zand. Zodra het zand niet meer in zakt dient het voor de laatste maal gereid te worden.
 • Plaats folie over het zandbed aan om te voorkomen dat het water uit het beton wegzakt.
 • Plaats vervolgens een krimpwapeningsnet om te voorkomen dat het beton krimpt tijdens het drogen. Het dient tevens als versteviging van de vloer. Het krimpnet dient te zweven, doe dit door het krimpnet op betonblokjes van 2 a 3cm te leggen.
 • Voor een goede isolatie wordt een isolatielaag van schuim aangebracht. Gebruik hardschuimplaten van minimaal 5cm dik. Aan de randen 1cm dikte aanhouden om de muren en wanden te beschermen, de hoogte is afhankelijk van de dikte van de te storten vloer. Ook zou kantenband gebruikt kunnen worden om de wanden te beschermen. Het nieuwe beton mag namelijk niet tegen de muren aankomen.
 • Leidingen elektra, gas en afvoer kunnen in de betonvloer gestort worden. Wel dienen ze met pvc buis ommanteld te worden en minimaal 1cm rondom ruimte te hebben. De leidingen van water en cv mogen niet in de betonvloer gestort worden.
 • Stort vervolgens de betonvloer met een minimale dikte van 8cm. Bij vloeren dikker dan 6cm is het aan te raden bewapening aan te brengen. Met stoeptegels kan de wapening op hoogte worden geplaatst, waarna het beton gestort kan worden.

Houten ondergrond

dekvloer storten houten vloer zwaluwstaartplaatBij een houten vloer als ondergrond voor de betonvloer is het belangrijk dat deze voldoende draagkracht heeft om de betonvloer te kunnen dragen.

Op de houten vloer worden zwaluwstaartplaten aangebracht welke als bekisting en bewapening zullen dienen. De platen komen direct op de houten balken te liggen, een eventuele aanwezige houten vloerdelen dienen verwijderd te worden.

Voorbereiding betonvloer storten op houten vloer / fundering

 • Breng wandisolatie van minimaal 10mm dik aan. Deze dient even hoog te zijn als de uiteindelijke betonvloer. De zwaluwstaarten worden tegen de wandisolatie aan geplaatst.
 • Breng eventuele leidingen en afvoeren aan.
 • Plaats de zwaluwstaartplaten haaks op de houten funderingsbalken. De platen worden in elkaar geschoven met een minimale overlap van 10cm. Om inzakking te voorkomen dient de overlap dient op een houten balk te liggen.
 • De platen kunnen met draadnagels vastgezet worden, door de bovenste zijflens in een houten balk te nagelen. Het vastnagelen is niet nodig.
 • Maak uitsparingen voor het leidingwerk en afvoeren. Sluit de kieren goed af zodat er tijdens het storten van het beton niets kan lekken.
 • Bepaal de hoogte van de vloer door middel van afreilatten welke minimaal 3cm hoog zijn. Er dient namelijk minimaal 3cm beton gestort te worden. De latten worden haaks op de gleuf richting van de zwaluwstaartplaten gelegd. Let op dat deze waterpas worden gelegd.

Een betonvloer storten

Volg het volgende stappenplan voor het storten van een betonvloer.

Rekenhulp

Hoeveel beton heb je nodig?
vloer van 1 m2 en 1 cm dik = 21 kg betonmortel nodig

 • Bepaal de benodigde hoeveelheid beton en maak de betonspecie aan. Voor een door en door waterdicht betonvloer wordt Hydramix Pro gebruikt. Hydramix Pro vervangt het water in het cement en verdicht en verhardt het cement zodat de betonvloer waterdicht opdroogt.
 • Stort het beton over de eventuele afreilatten. Verwijder luchtbellen door met een stok in de specie te prikken. De luchtbellen zitten vaak aan de randen en bij plekken waar uitsparingen zijn aangebracht.
 • Rei het beton af met een reilat. Pas dit in zigzaggende beweging toe. De overtollige specie verwijderen, vul specie aan waar nodig. Rei een aantal maal voor een gladder resultaat.
 • Schuur de vloer met een schuurbord af, maak draaiende bewegingen.
 • Werk de vloer af met een spaan.
 • Verwijder de eventuele afreilatten en vul deze op met specie. Herhaal de eerdere stappen voor de afwerking.

Hierna kan de betonvloer drogen (curing proces), waarbij het belangrijk is dat de vloer niet te snel droogt. De vloer kan hiervoor verneveld worden met water, waarna deze afgedekt wordt met kunststof folie.

Hydramix Pro reguleert het curing proces en zorgt voor een egaler eindresultaat. Het curing process zal tot 30% sneller zijn bij gebruik van Hydramix Pro

Betonvloer afwerken met een dekvloer / cementdekvloer

De betonvloer kan als extra afwerking nog worden voorzien van een dekvloer of egalisatielaag.
Lees meer over het maken van een cementdekvloer →


Hydramix Pro

Hydramix Pro, cement waterdicht, mortel waterafstoten, specie waterdicht, beton sealer, betonvloer storten, betonvloer makenHydramix Pro is een unieke formule om beton, cement en mortel waterdicht te maken tijdens het storten. Dit impregneer additief maakt het cement harder en zorgt voor een egale en snellere curing.

Hydramix Pro is transparant, geur- en kleurloos. Makkelijk te verwerken, simpelweg water vervangen met Hydramix Pro. Ontwikkeld door GreenSeal Solutions.

Een betonvloer storten kun je makkelijk zelf!