Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website(s) van 123vochtbestrijding. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom
Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 123vochtbestrijding.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door 123vochtbestrijding met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
123vochtbestrijding sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden (ook als u vragen heeft over deze disclaimer) kun u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Links naar websites derden
Verwijzingen naar sites die niet door 123vochtbestrijding worden onderhouden zijn enkel ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel 123vochtbestrijding selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan 123vochtbestrijding niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Beschikbaarheid website
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 123vochtbestrijding behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.